Dret Mercantil

  • Constitució de societats. (S.L. i S.A.). Ampliacions i reduccions de capital. Canvi de domicili, canvi de denominació  social, canvi d’objecte i canvi d’administrador, entre altres.
  • Assistència  a Juntes de socis.
  • Elaboració de contractes mercantils: Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícia.
  • Conflictes societaris: impugnació d’acords socials, accions de responsabilitat contra els administradors, accions de competència deslleial.
  • Representació de creditors en procediments concursals.
  • Assessorament  general en matèria concursal.
  • Drets de la propietat intel·lectual  industrial (marques, patents i dissenys).
  • Competència deslleial.