Dret Civil

 • Elaboració de contractes.
 • Accidents de trànsit: Reclamació d’indemnitzacions i danys de vehicles.
 • Conflictes derivats de contractes d’obra i dret de la construcció.
 • Dret bancari:    
  •  Swaps.
  • Participacions preferents.
  • Execucions  de crèdits i préstecs hipotecaris.
  • Intervenció en subhastes.
 • Arrendaments urbans i rústics. Desnonaments per falta de pagament de lloguers.
 • Reclamació de morosos: monitoris, verbals  i ordinaris.
 • Reclamació de lletres de canvi, pagarés i xecs, per mitjà de procediment canviari.
 • Procediments d’immatriculació de finques.
 • Procediment arbitral
 • Propietat horitzontal. Reclamació de quotes de comunitats de propietaris.